Arabic English Danish

Om den koptiske ortodokse kirke i Danmark
Den koptisk-ortodokse menighed i Danmark kan snart fejre 40-års jubilæum. Menigheden, der har omkring 400 medlemmer, blev oprettet af egyptiske indvandrere i 1970 og fik navnet Sankt Maria & Sankt Markus. I 1996 købte menigheden den tidligere katolske trækirke på Køgevej i Tåstrup (Taastrup Hovedgade 162 , 2630 Taastrup), der siden har gennemgået en omfattende renovering og fortsætter stadig. Præsten af kirken er Father Mousa Abdallakoptisk-ortodokse kirke Vedtægter & Generalforsamlinger:

 1. Ordinær generalforsamling , (Referat) , 24 . maj 2014
 2. Ordinær generalforsamling , (Indkaldelse) , 4 . maj 2014
 3. Ordinær generalforsamling , (Referat) , 27 . april 2013
 4. Ordinær generalforsamling , (Indkaldelse) , 7 . april 2013
 5. Ekstraordinær generalforsamling (Referat) , 4. Febraury 2012
 6. Ekstraordinær generalforsamling (Indkaldelse) , 12. januar 2012
 7. Pave Shenouda III erklæring den , 27. December 2011
 8. Vedtægter for den koptisk-ortodokse kirke , 14. April 2011


Menighedsrådet for den koptisk-ortodokse kirke 2013:

Den nuværende koptisk-ortodokse menighedsråd har fem medlemmer.

 1. Fr. Markos Zaky
 2. Y. Habashy
 3. M. Meharib
 4. M. Sørensen
 5. K. Ishak


 6. kritiske revisor: A. Dansholm

Kontakt menighedsrådet:Læs, hvad andre skriver om den koptiske ortodokse kirke:

Om den koptiske ortodokse kirke (Generelt)


Den koptiske Kirke, dvs. Ægypten ortodokse nationalkirke, er et af verdens allerældste kirkesamfund. Samtidig har den bevaret så mange gamle traditioner og skikke, at den bidrager væsentligt til vores forståelse af den kristne kirkes første århundreder.

Udtrykket "kopterne"

Udtrykket "kopterne" er lig med ordet "egypterne." . Det er afledt af det græske "Aigyptos", som på skift stammer fra de gamle egyptiske "Ha-ka-Ptah", dvs. "huset af Pitahs ånd " en mest beundrede guddom i Egyptisk mytologi. Fra den arabiske erobring og indtil denne dag, referererdette begreb til de kristne egyptere for at skelne dem fra de

PHARAOHS Sønner

Kopterne som efterfølgerne af de gamle egyptere defineres som faraonernes moderne sønner. De spillede en væsentlig rolle i hele den kristne verden, især i de første fem århundreder.

Deres religiøse baggrund hjalp dem til at acceptere Kristendommen med iver og til at nyde dets dybde gennem deres asketiske liv, meditation og studere den hellige Skrift. I dette emne ønsker vi at kaste lidt lys på den gamle Egyptiske kultur, og hvordan det reagerede over for den nye Kristne tro.

koptiske sprog
Det koptiske sprog er det sidste trin af det gamle ægyptiske, der blev skrevet med hieroglyffer og senere med hieratisk og demotisk skrift frem til vores tidsregning. Selve udtrykket KOPT er et kunstord hentet fra det arabiske ord qibt, der gengiver hovedstavelsen i det græske ord aigyptios.

Koptisk betyder altså ægyptisk og betegner det ægyptiske sprog, som man fra det 2. årh. e. Kr. begyndte at skrive med græske bogstaver suppleret med 7 demotiske for lyde, som det græske alfabet ikke kunne gengive.

Coptic Language